Etniset stereotypiat antiikissa, osa 1: Cicero, perusroomalainen?

Kotimaista ja kansainvälistä mediaa seuratessa ei kulu lähes päivääkään etteikö antiikin etnistä diskurssia ja stereotyyppejä tutkivan historioitsijan silmään osuisi väitteitä jotka muistuttavat retoriikkansa tai diskriminoivan sisältönsä puolesta kreikkalaisessa ja roomalaisessa kirjallisuudessa esiintyviä muotoiluita. Samaan aikaan monissa EU:n jäsenvaltioissa on julkisessa keskustelussa nostettu esiin usein perin heppoisin perustein ja ilmiselvän tarkoitushakuisesti vertailuita ’Rooman valtakunnan tuhon’ ja […]

Lue lisää