Antoninusten rutto, koronavirus ja ksenofobia

Rooman valtakunta joutui vuonna 166 kasvokkain kauhistuttavan epidemian kanssa. Taudin saaneita piinasivat kuume, keuhkokuume, kurkunpään tulehdus, veren yskiminen sekä suoliston ja ihon erilaiset oireet. Kuolleisuus oli historioitsija Dion Kassioksen mukaan pahimmillaan jopa 2000 henkilöä päivässä, ja tämä pelkästään Rooman kaupungissa itsessään. Tämä artikkeli keskittyy epidemioiden sosiaaliseen puoleen ja ennen kaikkea niiden aiheuttaman muukalaisvihamielisyyden (ksenofobian) historiaan.

Lue lisää

Etniset stereotypiat antiikissa, osa 3: Mihin barbaarit kelpaavat?

Antiikin etnisiä stereotypioita tarkastelevan juttusarjan kolmannessa ja viimeisessä osassa tarkastellaan sitä, kuinka maailman kansojen ja ihmisryhmien kirjo voitiin esittää Rooman valtakuntaa hyödyttävänä tekijänä, ja jopa kirjaimellisesti maailmanvallan merkkinä. Eri ihmisryhmien ominaisuuksista puhuttiin ja kirjoitettiin vahvan essentialisoivasti, niin että samoilta alueilta peräisin olevien henkilöiden hengenlahjat ja fyysiset piirteet tavattiin käsittää seurauksena kyseisen alueen luontaisista oloista, ja näin ollen niiden ajateltiin olevan historiallisen muutoksen tuolla puolen. Tällä tavalla ideologisesti jähmettyneessä muodossa esitetty valtakunnan alamaisten inhimillinen potentiaali oli mahdollista ’optimoida’ hyödyttämään Roomaa parhaalla mahdollisella tavalla. Artikkeli sisältää myös kaikkiin kolmeen osaan liittyvän kirjallisuuslistan.

Lue lisää

Etniset stereotypiat antiikissa, osa 1: Cicero, perusroomalainen?

Kotimaista ja kansainvälistä mediaa seuratessa ei kulu lähes päivääkään etteikö antiikin etnistä diskurssia ja stereotyyppejä tutkivan historioitsijan silmään osuisi väitteitä jotka muistuttavat retoriikkansa tai diskriminoivan sisältönsä puolesta kreikkalaisessa ja roomalaisessa kirjallisuudessa esiintyviä muotoiluita. Samaan aikaan monissa EU:n jäsenvaltioissa on julkisessa keskustelussa nostettu esiin usein perin heppoisin perustein ja ilmiselvän tarkoitushakuisesti vertailuita ’Rooman valtakunnan tuhon’ ja […]

Lue lisää